Por UNESCO Etxea

My World / Mi mundo / Nire Mundua es una encuesta puesta en marcha por Naciones Unidas y dirigida a todas las ciudadanas y ciudadanos del mundo cuyo objetivo es captar la opinión, las prioridades y los puntos de vista de la ciudadanía e informar a los líderes mundiales, en el marco de la definición de la nueva agenda global, la agenda post-2015.

Los resultados de esta encuesta global, que continuará hasta finales del 2015, se compartirán con el Secretario General y los líderes mundiales durante todo el proceso de preparación de la próxima agenda de desarrollo post-2015.

MY WorldUNESCO Etxea es socia oficial de la Campaña, y en el marco del trabajo que está realizando sobre la Agenda post-2015, sacó a la calle esta encuesta para darla a conocer y facilitar de esa manera la participación e incidencia de la sociedad vasca en procesos internacionales.

A través de Nire Mundua las personas pueden elegir seis ámbitos de actuación (de un total de 16) que, en su opinión, son los que supondrían una mayor mejora en sus vidas. Estas 16 cuestiones han sido elaboradas a partir de las prioridades expresadas en investigaciones y encuestas anteriores por las poblaciones más pobres del planeta; y de las informaciones provenientes de los debates técnicos y políticos sobre la futura agenda de lucha contra la pobreza.

El pódium de Nire Mundua recorrió los tres territorios (Basauri y Bilbao-Bizkaia, Donostia-Gipuzkoa, y Gasteiz-Álava). Se colocó en un espacio visible de la ciudad al menos durante media jornada en cada localidad. Se trató por una parte de un pódium desde el que cualquier ciudadano o ciudadana pudo expresar sus prioridades para que fueran escuchadas en todo el planeta, y por otra la realización de la encuesta Nire Mundua. La encuesta es anónima y los participantes sólo tuvieron que indicar su sexo, edad y país para facilitar el posterior análisis de los resultados.

Ver fotos

——

My World (Nire Mundua) Nazio Batuek abian jarritako eta munduko herritar guztiei zuzendutako inkesta bat da, munduko agenda berriaren, hau da, post-2015 agendaren definizioaren esparruan herritarren iritzia, lehentasunak eta ikuspuntuak jasotzea eta munduko buruzagiak informatzea xede duena.

2015eko bukaera arte jarraituko duen inkesta global horren emaitzak Idazkari Nagusiarekin eta munduko buruzagiekin partekatuko dira post-2015 hurrengo garapen-agenda prestatzeko prozesu osoan.

UNESCO Etxea Kanpainako bazkide ofiziala da, eta post-2015 Agendari buruz egiten ari den lan-esparruan, inkesta hau kaleratuko du, ezagutzera emateko eta euskal gizarteari nazioarteko prozesuetan parte hartzen eta horietan eragina izaten laguntzeko.

Nire Mundua inkestaren bitartez, pertsonek sei jarduera-eremu (16tik) aukera ditzakete, euren bizitzetan hobekuntza handiena eragin dezaketela iruditzen zaienak. 16 gai horiek landu dira planetako populazio pobreenen artean lehendik egindako ikerketa eta inkestetan adierazitako lehentasunak eta pobreziaren aurka borrokatzeko agendari buruzko eztabaida tekniko eta politikoetatik jasotako informazioak oinarri hartuta.

Nire Mundua podiuma hiru lurraldeetan egon zen (Basauri eta Bilbo, Bizkaian; Donostia, Gipuzkoan; eta Gasteiz, Araban). Hiriko ondo ikusteko moduko leku batean jarri zen, gutxienez egun erdi batez hiri bakoitzean. Alde batetik, edozein herritarrek adierazi ahal izan zituen bere lehentasunak planeta osoan entzun daitezen eta, bestetik, Nire Mundua inkesta egin zen. Inkesta anonimoa da eta parte-hartzaileek euren sexua, adina eta herrialdea soilik adierazi behar izan zuten, emaitzen ondorengo analisia errazteko.

argazkiak ikusi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *